Jeśli mikroczip nie jest zarejestrowany w IDENTYFIKACJA.PL, zweryfikuj go w wyszukiwarce
CENTRALNEJ BAZY ZWIERZĄT, łączącej zasoby IDENTYFIKACJA.PL oraz bazy Safe-Animal.

Upewnij się również, czy nie znajduje się w którejś z zagranicznych baz z terenu Europy.
W tym celu skorzystaj z wyszukiwarki organizacji EUROPETNET.

Sprawdź też, czy na obroży nie znajdują się żadne przywieszki z adresem, kodem lub numerem.

Jeśli masz pewność, że mikroczip nie jest zarejestrowany, skontaktuj się ze strażą miejską, strażą gminną lub lokalnym urzędem w celu uzyskania informacji na temat dalszego postępowania.